OceanSolution som ett kost- och fodertillskott
OceanSolution är en produkt som marknadsförs som ett växtnäringspreparat. Samtidigt finns det möjlighet att under eget ansvar utnyttja de lättupptagliga mineraler och spårämnen som produkten innehåller och använda det som ett kost- eller fodertillskott. Joniska mineraler har nämligen en stor upptaglighet i kroppen. Jonerna fäster på särskilda jonreceptorer i tarm och slemhinnor. Många referenser till joniska mineraler talar om ett näst intill nittioåttaprocentigt upptag, medan andra poängterar att det är blandningen av de olika jonerna och den koncentration som finns av ämnena som styr hur stor upptagligheten blir. Hur som helst så är det stor skillnad i upptaglighet mellan joner (en jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning), kolloider (samlingar med neutrala partikelkluster med neutral laddning), samt ännu större kluster med metalliska mineraler (som måste bearbetas av saltsyran i magsäcken för att omvandlas till joner för att kunna tas upp). Joner är laddade och tas upp av laddade jonreceptorer i tarmen. Kolloider och större kluster med metaller är inte lika upptagliga då de saknar laddning och är för stora för att absorberas av slemhinnan i tarmen.

OceanSolution är en blandning av naturens alla mineraler, gaser och spårämnen i en jonisk blandning. Men produkten uppvisar även egenskaper som man från vetenskapen ännu inte lyckats med att återskapa. Levande havsvatten har enligt uppgift aldrig kunnats replikeras i laboratorier. 

Mineraler och spårämnen är biokatalysatorer i en mängd metaboliska funktioner i kroppen. De initierar och underhåller olika kemiska reaktioner som inte fungerar utan ämnet ifråga. Den tyske fysikern Fritz Albert Popp konstaterade i sin forskning att dessa ämnen hjälper till att rensa ut toxiska ämnen samtidigt som de uppträder som viktiga näringsämnen i olika sammanhang. Biofysiken har klart visat att mineraler och spårämnen spelar en avgörande roll i både DNA och RNA, vilka är grunden för uppbyggnaden av själva cellstrukturen. Brist på dessa näringsämnen leder till att cellerna inte regenererar som tänkt och detta leder bland annat till ett för tidigt åldrande, olika sjukdomar och en för tidig död ofta iscensatt av ett intag av olika läkemedelsbolagsskapade "mediciner". Mer logiskt är då att se till att vi åter får i oss alla de mineraler och spårämnen som kroppen saknar.

Ett intressant faktum är att våra kroppar kan med lite fantasi ses som mobila akvarier. Evolutionen har lett till att de livsformer som utvecklats i havet, sedemera tog steget upp på land. Resan upp på land innebar att livet behöll sina ursprungliga betingelser i form av det grundläggande kemiska samspelet mellan olika mineraler och spårämnen lösta i vatten. För att kunna vistas på land behövde evolutionen bara förse den ursprungliga miljön med ett skal som inneslöt och skyddade cellerna. Sagt och gjort - våra kroppar och ytterst huden ger detta skyddande skal för den ursprungliga cellstrukturen. Att havet var ursprunget för allt liv lades fram i hypoteser redan i början av 1900-talet genom forskare som A. B. MacCallum som konstaterade att den extracellulära vätskan i våra kroppar i stort överensstämmer med vanligt havsvatten med rikligt med natrium- och kloridjoner men ganska lite kaliumjoner. Den intracellulära miljön är å andra sidan rik på kalium- och även fosforjoner.

OceanGrown i USA har många uppfödare av bland annat grisar, kor, kalkoner och höns som sprayar en inte fullt så utspädd variant av OceanSolution direkt på foder. Detta ger fantastiska resultat på djuren trots att lösningen till stor del säkerligen hinner gå över från jonisk form till metallisk form när vattnet dunstar. Därför ska man försöka ge det som foder när det fortfarande är lite fuktigt - eller varför inte direkt i mun genom en liten spruta. Redan Dr Maynard Murray utförde experiment med djur som fick ett komplett spektrum med spårämnen genom födan. Det han noterade var att djuren växte till full storlek - samtidigt som de krävde bara hälften så mycket mat. De fick dessutom inte problem med leder och var lugna och balanserade till sätt. Han såg även att möss som framavlats till att utveckla bröstcancer, inte fick cancer längre när de fick spårämnen i tillfredsställande mängd. Råttor som framavlats att utveckla ögonsjukdomar, fick inga ögonsjukdomar när de fick den spårämnesrika kosten.

OceanGrown i USA rekommenderar följande förfarande när man vill supplementera djurfoder med OceanSolution: "We do not recommend full strength application on feed. We generally recommend a dilution of about 30 to 1 and dampen the feed just before feeding. We don't want the feed to sit wet for long and begin to deteriorate. Same with feeding fowl. No human or animal should ingest OS at full strength." Man rekommenderar alltså en utspädning av 1:30 istället för 1:100. Fukta fodret precis innan utfodringen så att fodret inte förvaras fuktigt under en längre period. Man ska inte använda koncentratet outspätt för vare sig växter, människor eller djur.

Glöm alltså inte att produkten är en växtnäringsprodukt - vill man testa den som ett kost- eller fodertillskott så gör man det under eget ansvar då den marknadsförs inte som ett kosttillskott. Vissa provar kring 50 ml dagligen av den utspädda 1:100 lösningen - och det fungerar bra. Andra säger sig få tydliga resultat bara på ett par teskedar per dag. Ett tillskott av detta ger kroppen små doser av lättupptagliga viktiga mineraler och spårämnen som inte finns i maten vi äter längre. Kan vi inte få det genom en gröda som odlats med OceanSolution än, så kan vi åtminstone se om vi inte kan ta upp de joniska mineralerna direkt.

Hör av er med erfarenheter kring användandet av OceanSolution som ett kost- och fodertillskott. Vi sammanställer lite resultat och skickar ut det så småningom.

OceanGrown växer så det knakar i USA. Härförleden fick man sin hittills största beställning. Det var en distributör i Sydamerika som beställde 4 miljoner liter OceanSolution. Någon har tydligen insett att produkten levererar det den lovar!